Chci prodat

Prodej nemovitosti patří mezi nejdiskutovanější témata realitního oboru. Jak dobře a rychle prodat svou nemovitost? Jak dostat co nejlepší cenu? Jak se vypořádat s případnými právními vadami na nemovitosti? Podobné otázky si klade každý prodávající. Ty z Vás, kteří se rozhodnou prodávat nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, by měl tento článek seznámit se vším důležitým, s čím se při prodeji nemovitosti setkáte. Všem potom přeji hodně zdaru při prodeji své nemovitosti.

Prvním a nejdůležitějším úkolem před samotným zahájením prodeje je realistické zhodnocení stávající situace. Pokud si otevřete libovolný realitní server, najdete velké množství neprodejných nemovitostí. Může to být špatně zvolenou cenou, nekvalitní inzercí či inzercí cílenou na špatné zájmové skupiny, může to být špatnou přípravou nemovitosti na prodej, může to být nevhodně volenou prezentací nemovitosti přímým zájemcům a dalšími faktory. Aby se Vaše nemovitost nedostala do kategorie „NEPRODEJNÉ“, zahájení prodeje nemovitosti vždy předchází osobní schůzka majitele nemovitosti se zkušeným makléřem. Tato schůzka má dva významy: 1. zjištění preferencí a očekávání prodejce, 2. a na základě zjištěných preferencí a očekávání domluvení nejefektivnější strategie prodeje.

V deseti bodech průběh prodeje nemovitosti:

 1. Osobní schůzka majitele nemovitosti s makléřem. Schůzka se obvykle koná v nabízené nemovitosti, případně v kanceláři realitní společnosti.

 2. Při schůzce makléř s prodávajícím dohodne způsob prodeje, zjistí stav nemovitosti jak fyzický, tak právní. Nemovitost je dále makléřem profesionálně nafocena pro účely její nabídky, v případě vzájemné domluvy je též vyhotovena virtuální prezentace nemovitosti.

 3. Prodávající uzavírá s makléřem zprostředkovatelskou smlouvu, na jejímž základě může realitní kancelář poskytnout své služby.

 4. Realitní makléř zpracuje nabídku a fotodokumentaci pro spuštění prezentace na nejnavštěvovanějších specializovaných realitních serverech. Pokud je nemovitost vhodná pro zahraniční klientelu, je prezentace zpracována – nejčastěji v anglickém jazyce a nabízena na některých cizojazyčných serverech.

 5. Stávající klientela realitní kanceláře, která poptává vhodnou nemovitost, je oslovena s nabídkou Vaší nemovitosti k prodeji.

 6. Na základě zájmu o koupi jsou, po předchozí telefonické domluvě, makléřem realizovány prohlídky nemovitosti.

 7. Po nalezení vhodného kupce je s tímto sepsána rezervační smlouva a složena záloha na kupní cenu. Nemovitost je dále nabízena s označením „REZERVACE“ a je stažena z nabídky teprve po podpisu kupní smlouvy.

 8. Advokátní kancelář JUDr. Dagmar Kláskové připraví návrhy smluv, které Vám zašle k prostudování. Po odsouhlasení textu smluv Vámi i kupujícím:

  • domluva termínu podpisu kupní smlouvy v advokátní kanceláři

  • podpis kupní smlouvy a je–li zřízena, též svěřenecké smlouvy o  advokátní úschově financí

  • kupující skládá v termínu dohodnutém v kupní smlouvě kupní cenu na účet advokátní úschovy

 9. Po připsání kupní ceny na účet advokátní úschovy advokát podává na katastrálním úřadě návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

 10. Po změně vlastnického práva ve prospěch kupujícího advokátní kancelář uvolňuje kupní cenu z úschovy a posílá finance na Váš účet.

 11. Posledním krokem je předání nemovitosti, o předání se sepisuje předávací protokol, prodávající předá kupujícímu klíče od nemovitosti, dále proběhne odhlášení a následné přihlášení všech médii v bytě a rovněž odhlášení trvalého bydliště osob, které jsou doposud v nemovitosti hlášené.

 12. Přání „mnoha úspěchů“ makléřem, který Vás celým prodejem provázel končí celý obchodní případ.